Privacyverklaring

Toneelvereniging d'Opkamerkomedianten Stiphout (De Opkamerkomedianten), secretariaat gevestigd aan Dorpsstraat 45 5735 EB te Aarle-Rixtel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.opkamerkomedianten.nl
Dorpsstraat 45
5735 EB Aarle-Rixtel
+31492518031
KvK-nummer: 17150454

Persoonsgegevens die wij verwerken
Toneelvereniging De Opkamerkomedianten Stiphout verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@opkamerkomedianten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Toneelvereniging De Opkamerkomedianten Stiphout verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
Toneelvereniging De Opkamerkomedianten Stiphout neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Toneelvereniging De Opkamerkomedianten Stiphout) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Delen van persoonsgegevens met derden
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Toneelvereniging De Opkamerkomedianten Stiphout gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Toneelvereniging De Opkamerkomedianten Stiphout en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@opkamerkomedianten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Toneelvereniging De Opkamerkomedianten Stiphout wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Toneelvereniging De Opkamerkomedianten Stiphout neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons telefoonnummer of via info@opkamerkomedianten.nl

- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Toneelvereniging De Opkamerkomedianten Stiphout  bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens kaartverkoop > 6 maanden
Herinneringsmail volgende seizoen > 18 maanden

Toneelvereniging De Opkamerkomedianten Stiphout verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Toneelvereniging De Opkamerkomedianten Stiphout blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor het gebruik van ons contactformulier maken wij gebruik van Google Recaptcha. Dit om te voorkomen dat via dit formulier spam-berichten verstuurd kunnen worden. Door onze website te bezoeken en/of gebruik te maken van het contactformulier gaat u akkoord met het plaatsen van Google cookies, het verzamelen, delen en gebruiken van persoonlijke gegevens voor het personaliseren van advertenties. Meer informatie over de cookie-wetgeving kunt u o.a. vinden op de website van Consuwijzer.Foto- en video-opnamen tijdens voorstellingen
Voor promotiedoeleinden worden er tijdens onze voorstellingen (mogelijk) foto- en video-opnamen gemaakt. Door het bezoeken van de zaal gaat u akkoord met deze beeldregistratie van u als onderdeel van een groep. Beeldmateriaal kan mogelijk gebruikt worden voor eigen publicaties, zoals social media en onze website. Indien u bezwaar heeft tegen deze beeldregistratie dient u dit in de zaal, vooraf aan de voorstelling, via het verenigingsbestuur (of via een van de leden) kenbaar te maken.
Heeft u bezwaar tegen een reeds bestaande opname, bijvoorbeeld in ons foto-archief, neem dan contact op zoals ook hierboven beschreven is.