Jaar van uitvoering: 1998

Kaat...van bai ons

Geschreven door: Herman Bouber, bewerkt door Wim van Oorschot


Het verhaal speelt zich af in het Stiphout van de vroege dertiger jaren. De in het stuk gebruikte voor- en achternamen waren toendertijd meest voorkomende.
De inhoud van dit stuk zou men 'n gedeeltelijke fictie kunnen noemen, omdat de namen en verhandelingen in dit verhaal geen enkele verwantschap hebben met personen uit het verleden of heden van Stiphout.
Het verhaal zou wel in Stiphout van toen hebben kunnen plaatsvinden.
De kern van het verhaal is de sociale verbondenheid, de behulpzaamheid, het samen delen van plezier en trubbel, het tevreden zijn met 'n heel klein beetje in een Stiphouts buurtschap.
De zedelijke normen en de absolute waarde, die men daaraan toekende, lieten geen ruimte voor gedragingen, die daar niet mee strookten.
Vreemde elementen die toevallig of door omstandigheden in zo'n buurt terecht kwamen, werden al op voorhand argwanend bekeken. Ze konden niet meteen rekenen op 'n spontane opname in de buurt.
De tegenwoordig zo vaak gehoorde opvatting "Dat moet kunnen in deze tijd" zou in die tijd het vergaan van de wereld hebben aangekondigd.
Het dialect wat in dit Stiphouts volksstuk gesproken wordt, zouden we willen omschrijven als 'n gemeleerd Brabants dialect. De beslotenheid van het dorp Stiphout werd ook toen al steeds kleiner.
De ligging tussen twee steden en de iets groter wordende mobiliteit, werkten de vermenging van het "plat Stippens" met dialecten uit andere streken in de hand. We hopen dat met U allen op 'n prettige manier te beleven.
Het geheel speelt zich af, op en om de meest karakteristieke plek van oud Stiphout: "De Lindenberg", die mogelijk voor een aantal van u nog een punt van herkenning is.


Regie

Regie: Wim van Oorschot


Rolverdeling

Kaat - Marij Hendriks-Van Der Aa
Kee, zus van Nolda - Rie van der Velden
Stien, dochter van Kee - Janette Kuijpers
Nolda - Marij van Deursen - van Veijfeijken
Trui - Marian Vlijmincx
Greet - Mayke van den Eijnden
Graard, man van Nold - Thijs van den Elsen
Bertus, ouderloze neef van Nolda - Frans Verhees
Fried, man van Greet - Paul Timmermans
John - Conrad Willemsen
Willem - Jan Croymans
Tinus - Wim Schoofs
Driek, vader van Kaat - Trudo van Dijk
Goord - Paul Timmermans
Veldwachter - Gerrit Rijkers
Jan Doedel - Gerrit Rijkers


Met medewerking van

Grime: Monique van Engelen, José Croymans, Friedy Dekkers
Toneelmeester: Gerrit Rijkers
Souffleurs: Monique van Engelen, Friedy Dekkers


Speeldata

Vrijdag 20 Maart 1998
Zaterdag 21 Maart 1998
Zondag 22 Maart 1998
Dinsdag 24 Maart 1998
Woensdag 25 Maart 1998
Vrijdag 27 Maart 1998
Zaterdag 28 Maart 1998


Links en knipsels

knipsels1998.pdf knipsels1998.pdf